Wednesday, 29 September 2010

IF ONLY BOOK TWO

Nagsisimula ng umusbong at lumago ang pagmamahalan ni Devvine at JP.
Ngunit hanggang saan ang kasiyahan na nararamdaman ni Devvine kung ang nakaraan ay magbalik?
Nakaraang magiging dahilan upang subukin ang pagmamahalan nila.

Paano haharapin ni Devvine ang lahat kapag nalaman nya na ang kaligayahang kanyang tinamasa
ay nababalot lamang pala sa kasinungalingan.

At sa bagong panganib na nakaamba kay Devvine, maililigtas ba sya ng taong dahilan ng kanyang pagkapahamak?

Mga lihim, mga katanungan, panganib.

Malalampasan ba ng pagmamahalan nila ang lahat ng pagsubok?

If only she could turn back time, she will wish not to meet JP anymore.

No comments:

Post a Comment